Lista przetargów PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
Spr. 600 ZP/2020 „Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-27 2020-07-01 09:00 --
Spr. 405 ZP/2020 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-04 2020-06-15 09:00 --
Spr. 340 ZP/2020 Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-13 2020-04-24 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa