Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 319  pokazuj  pozycji

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy Spr.1760 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2022-01-19 08:56
Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Spr. 1626 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-26 11:56
Przebudowa rozdzielnicy R4 wraz z przełączeniem zasilania Stacji Dializ do rozdzielni RNN SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Spr.1377 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-24 13:33
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 1193 ZP/A/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-09 09:26
Doposażenie Oddziału Udarowego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Spr. 1441 ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2021-11-08 09:16
Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 1353 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-08 08:26
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Spr. 1184 ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2021-10-29 07:12
Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli . 1098 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-10-11 11:02
„Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Spr. 869ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-09-10 12:53
Przebudowa i budowa na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego pomieszczeń dla Oddziału Kardiologicznego I oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Spr. 950 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-31 11:50
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Spr. 566 ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 2021-08-04 10:29
Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 740 ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2021-07-14 08:21
„Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych oraz elementów jednorazowych do zabiegów endoskopowych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ” Spr. 290 ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 2021-06-23 08:33
Dostawa biometru optycznego, unitu laryngologicznego i aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Spr. 627 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-06-16 09:07
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Spr. 505 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-06-08 12:18
Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy 495 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-26 10:17
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Spr. 503 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2021-05-11 13:35
„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ”. Spr. 384 ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2021-04-09 07:41
„Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Spr. 1368 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2021-01-22 11:43
Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy Spr. 1090 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-26 08:00
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Spr. 1070 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2020-11-19 10:54
„Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Spr. 600 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2020-08-07 07:09
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Spr. 405 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 11, 24, 39, 46, 62, 76, 86, 90, 92 2020-07-28 09:35
„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Spr. 405 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 2020-07-28 07:41
Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Spr. 340 ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-28 07:47

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa