Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

Spr. 1626 ZP/2021 Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-05 2021-11-18 08:00 2022-01-04
1353 ZP/2021 Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-21 2021-10-29 09:00 2021-11-26
1193 ZP/A/2021 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-18 2021-10-29 12:00 2021-11-26
Spr. 1441 ZP/2021 Doposażenie Oddziału Udarowego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-06 2021-10-18 12:00 2021-12-20
1098 ZP/2021 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli . Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-20 2021-09-30 12:00 2021-11-26
Spr. 1184 ZP/2021 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-25 2021-09-27 12:00 2021-12-15
Spr. 869ZP/2021 „Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-26 12:00 2021-11-02
740 ZP/2021 Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-04 2021-06-21 12:00 --
Spr. 566 ZP/2021 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-14 2021-06-18 12:00 2021-09-22
Spr. 627 ZP/2021 Dostawa biometru optycznego, unitu laryngologicznego i aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-10 2021-05-24 12:00 2021-11-26
Spr. 505 ZP/2021 Dostawa wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-28 2021-05-11 12:00 2021-11-26
Spr. 503 ZP/2021 „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-15 2021-04-23 12:00 2021-12-28
495 ZP/2021 Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-14 2021-04-23 09:00 2021-11-26
Spr. 384 ZP/2021 „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-19 2021-04-02 12:00 2021-04-15
Spr. 290 ZP/2021 „Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych oraz elementów jednorazowych do zabiegów endoskopowych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-03 2021-04-07 12:00 2021-08-06
Spr. 1641 ZP/2020 „Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych oraz elementów jednorazowych do zabiegów endoskopowych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-09 12:00 2021-01-25
Spr. 1545 ZP/2020 Dostawa myjek-dezynfektorów do basenów i kaczek dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2021-01-21 13:00 2021-04-30
Spr. 1418 ZP/2020 Dostawa spektralnego tomografu koherentnego z funkcją angiografii i funduskamerą dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-11-30 13:00 2021-04-30
Spr. 1368 ZP/2020 „Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-12 2020-11-24 12:00 2021-02-26
Spr. 1260 ZP/2020 Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-27 2020-11-19 09:00 2021-04-30
Spr. 1090 ZP/2020 Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty podpisania umowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-30 2020-11-03 09:00 2021-04-30
Spr. 1070 ZP/2020 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-26 09:00 2021-01-20
Spr. 600 ZP/2020 „Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-27 2020-07-01 09:00 2020-09-16
Spr. 405 ZP/2020 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-04 2020-06-15 09:00 2020-09-15
Spr. 340 ZP/2020 Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-13 2020-04-24 09:00 2021-04-30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa