Lista przetargów PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

Spr. 600 ZP/2020 „Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-27 2020-07-01 09:00 2020-09-16
Spr. 405 ZP/2020 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-04 2020-06-15 09:00 2020-09-15
Spr. 75 ZP/2020 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-20 2020-02-24 09:00 2020-05-25
Spr. 1355 ZP/2019 Cykliczne dostawy materiałów chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-14 2019-12-30 09:00 2020-06-30
Spr. 1195 ZP/2019 Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Udarowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-04 2019-10-24 09:00 2019-12-31
1123 ZP/2019r Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego wStalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-25 2019-10-28 09:00 2020-06-30
Spr. 1050 ZP/2019 Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-03 2019-10-07 09:00 2020-02-18
Spr. 830 ZP/2019 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-23 2019-08-27 09:00 2019-11-08
Spr. 800 ZP/2019 Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – CZĘŚĆ III Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-11 2019-08-14 09:00 2020-06-30
Spr. 303 ZP/2019 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-28 2019-04-30 09:00 2019-08-19
390 ZP/2019 Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego , pracowni endoskopowej oraz centralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( Część II) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-22 2019-04-25 09:00 2020-06-30
Spr. 300 ZP/2019 Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – CZĘŚĆ II Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-06 2019-04-08 09:00 2020-06-30
Spr. 240 ZP/2019 „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-22 2019-04-02 09:00 2019-05-31
1500 ZP/2018 Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego , pracowni endoskopowej orazcentralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( Zadania od I - XXI ) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-09 2019-02-15 09:00 2020-06-30
Spr. 1490 ZP/2018 Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-27 2019-02-01 09:00 2020-06-30
Spr. 1475 ZP/2018 „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-14 2019-01-17 09:00 2019-04-02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa